NOVO! Dom za stare Meliorvita u Zemunu!
Informacije putem telefona - 011/31-62-614 ili 011/21-98-330
   |   
Informacije putem telefona - 011/31-62-614 ili 011/21-98-330
   |   

Obezbeđujemo visok kvalitet usluga: smeštaj, ishrana, lečenje i medicinska nega, lična higijena i higijena prostora, fizikalna terapija, pshiho-socijalna rehabilitacija, radno-okupaciona terapija, organizujemo kulturno-zabavne aktivnosti i dr.

U prilog visokom standardu usluga, jeste i činjenica, da ustanova zapošljava veći broj stručnog i ostalog osoblja, u odnosu na propisane standarde resornog ministarstva.
Našim korisnicima je omogućena svakodnevna poseta, oni održavaju kontakte sa svojim porodicama i prijateljima, a u skladu sa mogućnostima, željama i potrebama.


Dom za stare i negu bolesnih MeliorVita pruža svojim korisnicima zaokružen sistem usluga: 

1.    Stručni socijalni rad
2.    Radno-okupaciona terapija
3.    Kulturno-zabavne aktivnosti
4.    Zdravstvena zaštita
5.    Usluge fizikalne terapije
6.    Nega i lična higijena
7.    Usluge ishrane

 

 

  Dom za stare i negu bolesnih Meliorvita Jakovo

 

ribbon

U domu za stare Meliorvita je obezbedjena fizikalna terapija za sve korisnike doma

Fizikalna terapija

Kako biste očuvali pokretljivost, aktivnost i u trećem dobu ...

 

Opširnije...

ribbon

Aktivno i u trecem dobu

Aktivno u trećem dobu!

Kad je duh mlad ... bez obzira na godine, sve je zabavno!

 

Opširnije...

ribbon

Zdravstvena zaštita u domu za stare Meliorvita

Zdravstvena zaštita

Domski lekar i stručno medicinsko osoblje su na rasplolaganju ....

 

Opširnije...

ribbon
dom za stare u Zemunu Melirovita

Novo! Meliorvita u Zemunu!

Veliko nam je zadovoljstvo da Vam predstavimo naš nov objekat ....

 

Opširnije..